Steve Bikoplein 19 staat op het punt illegaal ontruimd te worden in de ontruimingsgolf op dinsdag 19 februari.


Protesteer maandag 18 februari in de Stopera tegen de illegale ontruiming van Steve Bikoplein 19. Verzamelen bij het Fort van Sjakoo om 10.30. Eis dat de politie de bewoners van Steve Bikoplein 19 niet illegaal ontruimt.

Krakers die ontruimd worden als middel om een oudere huurster zo te terroriseren, dat zij haar woning verlaat.

De krakers van Steve Bikoplein 19 zijn er zojuist achtergekomen dat zij ontruimd zullen worden op dinsdag 19 februari. Dit nieuws is schokkend aangezien de eigenaar van het pand, Ronny Meijler, de gerechtelijke procedures niet correct gevolgd heeft. Hij heeft namelijk de bewoners, die ingeschreven staan in het pand, niet op naam gedagvaard zoals de Nederlandse wet dat voorschrijft. De ingeschreven bewoners zijn niet geinformeerd over de rechtzaak en zij waren dan ook niet aanwezig tijdens die rechtzaak. Zonder het verhaal van de krakers tegen het verhaal van de eigenaar af te zetten, heeft de rechtbank besloten om te ontruimen. De krakers vechten tegen de wens van de eigenaar om hen te ontruimen zodat hij op die manier de overgebleven huurster gemakkelijk kan terroriseren. De huurster is een oudere vrouw, die al meer dan 40 jaar in het pand woont en weigert om te vertrekken. Meneer Meijler kent de enorme solidariteit tussen mevrouw de Flart en de krakers. Hij begrijpt ook dat de krakers haar grootste ondersteuning vormen in de strijd om in haar huis te kunnen blijven in een veilige en leefbare omgeving.

De heer Testa en huurdertje-pesten

Mevrouw de Flart woont meer dan 40 jaar op hetzelfde adres. In 2000 koopt meneer Testa het pand en werkt de andere huurders eruit om te speculeren en een pand met sociale huuretages te veranderen in yuppie-appartementen. Mevrouw de Flart weigert om haar huis te verlaten. In antwoord daarop begint Testa een schrikcampagne te voeren tegen mevrouw de Flart door het gebouw tot op het gevaarlijke af te verwaarlozen: vloeren werden verwijderd, draagbalken weggetrokken, leidingen vernield, de ramen waren stuk en de balkonnetjes stonden op instorten. Mevrouw de Flart heeft bij de gemeente geklaagd om Testa te dwingen zorg te dragen voor de veiligheid en de bewoonbaarheid van het pand. De gemeente liet haar in de steek.

Kraakpand

In de zomer van 2004 is het pand gekraakt. De krakers hebben reparaties verricht en maakten het gebouw weer veilig en leefbaar. Zij voerden de druk op tegen de gemeente om Testa te dwingen het pand veilig te maken. Dankzij de krakers is het pand ontwikkeld van een gebouw in gevaarlijk verval tot een veilige en bewoonbare plek. De krakers zijn daarnaast actief in de Transvaalbuurt: zij koken in de volkskeuken, werk in de Weggeefwinkel, vertonen films op het plein en in het lokale sociale centrum en werken met buren in campagnes tegen politiegeweld.

Nawar Hussein, Ronny Meijler

In maart 2007 verkocht Testa het pand aan Nawar Hussein voor 493.000 euro. Meneer Hussein is benoemd tot huisjesmelker van het jaar voor zijn corrupte manier van omgaan met het verhuren van kamers aan studenten en het lastig vallen van van sociale huurders aan de Da Costastraat in Amsterdam. Ook is hij een beruchte vastgoedspeculant, bedreven in het witwassen van geld. De Nederlandse staat heeft onderzoek gedaan naar zijn praktijken en heeft zijn mogelijkheden om schemerige handeltjes te drijven ernstig beperkt. Als gevolg daarvan schakelt hij anderen in als stroman. In het geval van Steve Bikoplein heeft hij Ronny Meijler bereid gevonden om dat doel te dienen. Drie weken na zijn aankoop van Steve Bikoplein 19 heeft hij het pand verkocht aan Meijler voor 650.000 euro. Dat betekent meer dan 150.000 euro winst zonder ook maar iets aan het pand verbeterd te hebben.

Klinkt dat als witwassen?

De nieuwe eigenaar is Ronny Meijler: onbetrouwbaar type, 26 jaar oud, ex-autohandelaar, vastgoedhandelaar, witwasser ?, ontruimer, vernietiger van sociale verhuur, hebzuchtig varken.

Sinds Meijler eigenaar is, hebben zijn activiteiten zich geconcentreerd op het ontruimen van de krakers, omdat hij begrijpt dat er een enorm goede samenwerking is tussen mevrouw de Flart en de krakers. In tegenstelling tot Testa, die zijn best deed om mevrouw de Flart eruit te werken en het opgaf, toen de krakers het pand overnamen, is Meijler jonger en handelt energieker. Toen hij het pand kocht, beloofde hij mevrouw de Flart dat zij kon blijven zolang als zij wilde. Nu het er naar uit ziet dat het hem gaat lukken om de krakers te ontruimen, heeft hij haar laten weten dat hij wil dat zij vertrekt.

Hij is 26 jaar, verkocht gebruikte auto's en heeft in volle tevredenheid samengewerkt met beruchte huizenhandelaren als Nawar Hussein in de vuige wereld van het Amsterdamse vastgoed. Hij heeft zijn eigen vastgoedbedrijf opgezet, Makom. Makom werkt samen met Biloxi, een speculerend vastgoedbedrijf, waar veel over gepubliceerd is. Meijler heeft het gehele pand Steve Bikoplein 19 gekocht. Hoe komt hij aan het geld om dat te betalen? Komt het uit de schemerige wereld van het Amsterdamse vastgoed waar gebouwen gebruikt worden om smerig geld wit te wassen of kreeg hij het geld van zijn rijke familie in Bilthoven? Hoe hij ook aan het geld is gekomen, hij gebruikt het om sociale huurpanden op te kopen, huurders te intimideren om te zorgen dat zij vertrekken, krakers, die bijdragen aan de buurt, te ontruimen en om panden te kopen en te verkopen met twijfelachtige bedoelingen.

Wij, de bewoners van Steve Bikoplein 19, eisen dat:

1) de krakers niet illegaal ontruimd worden en het recht hebben om hun stem te laten horen in een rechtzaak, zoals de Nederlandse wet dat voorschrijft.

2) de achterblijvende huurster, mevrouw de Flart, beschermd wordt tegen dreigementen van de eigenaar door het pand opnieuw in de sociale verhuur te brengen.